Třída pro děti s odkladem školní docházky

Probíhá zde individuální výuka dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny – každé dítě rozvíjíme ve všech oblastech se zaměřením na ty stránky, které je potřeba posílit. Díky umístění dětí do jedné třídy se nám daří zaměřovat se na upevnění všech kompetencí, které má mít dítě při nástupu do základní školy.
Pokud navštěvujete jinou mateřskou školu a máte zájem, aby Vaše dítě s odkladem školní docházky chodilo do naší třídy, přijďte k nám v květnu na zápis do MŠ.
Těší se na Vás paní učitelky Bc. Markéta Šindelářová a PaedDr. Alena Řešetková

Ahoj Ptáčci

Doporučujeme

Základní škola Kněževes - inspirace pro rodiče

Ve čtvrtek 1. září začíná nový školní rok 2022/2023.

Těšíme se na všechny děti a doufáme, že se i děti těší na školku.

Vaše paní učitelky Markéta Šindelářová a Veronika Šrkánková